نویسنده = سیروس چوبینه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر یک جلسه فعالیت توان بی هوازی بر پاسخ برخی عوامل ریولوژی خون زنان جوان فعال

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 45-52

محمدرضا کردی؛ سیروس چوبینه؛ محمد همتی نفر؛ زینب ملااسماعیلی