نویسنده = صدیقه حیدری نژاد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباط بین رفتار رهبری مربیان با انگیزش موفقیت و اجتناب از شکست در بازیکنان زن تیم های والیبال

دوره 3، شماره 4، بهار 1394، صفحه 21-33

مریم کریمی؛ صدیقه حیدری نژاد؛ پروانه شفیع نیا؛ علی محمد نوروزی


2. بررسی تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازی دبیران تربیت‌بدنی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 81-88

صدیقه حیدری نژاد؛ محمد بهرامی؛ طاهره ازمشا