نویسنده = صدیقه اسلامی
تعداد مقالات: 3
1. اولویت‌بندی سهم عوامل توسعه صنعت گردشگری ورزشی در اشتغالزایی از دیدگاه کارشناسان و محققان

دوره 6، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 107-113

ابوالفضل فراهانی؛ صدیقه اسلامی؛ حسین پورسلطان زرندی


2. تاثیر ورزش صبحگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول، دوم و سوم ابتدایی

دوره 6، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 97-106

صدیقه اسلامی؛ لیلا قربانی قهفرخی؛ ناهید قیصری