نویسنده = رضا اندام
تعداد مقالات: 4
2. تحلیل رابطۀ هوش‌فرهنگی و انگیزه توفیق‌طلبی داوطلبان رویدادهای ورزشی

دوره 6، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 11-20

سمیرا فیضی؛ امیر منتظری؛ رضا اندام؛ مهرزاد حمیدی


3. بررسی موانع توسعه بازی‌های بومی و محلی از دیدگاه دانشجویان

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 49-61

رضا اندام؛ مرتضی عسگری؛ میترا سلیمی