نویسنده = حسین پورسلطان زرندی
تعداد مقالات: 5
1. عوامل مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری ورزشی با تاکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی استان البرز

دوره 8، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 109-116

10.30473/arsm.2020.6456

نگار امین رستمکلایی؛ حسین پورسلطانی زرندی


3. اعتباریابی پرسش‌نامۀ عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری مشتریان ورزشی با رویکرد آمیختۀ بازاریابی

دوره 6، شماره 4، بهار 1397، صفحه 105-112

احمد تاری وردی؛ حسین پورسلطان زرندی؛ حسین کردلو


4. اولویت‌بندی سهم عوامل توسعه صنعت گردشگری ورزشی در اشتغالزایی از دیدگاه کارشناسان و محققان

دوره 6، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 107-113

ابوالفضل فراهانی؛ صدیقه اسلامی؛ حسین پورسلطان زرندی


5. نقش تبلیغات بر جذب نوجوانان پسر به مدارس تکواندوی شهرستان زنجان بر‌اساس الگوی AIDA

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 107-122

اسماعیل دولت یاری؛ حسین پور سلطانی زرندی؛ حمید قاسمی