نویسنده = محمد احسانی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل مشارکت در ورزش‌های تفریحی با رویکرد بازاریابی اجتماعی

دوره 7، شماره 4، بهار 1398، صفحه 87-98

10.30473/arsm.2019.37234.2582

احسان ططری؛ محمد احسانی؛ رسول نوروزی سید حسینی؛ هاشم کوزه چیان