نویسنده = ژاله معماری
تعداد مقالات: 2
1. بخش‌بندی بازار خدمات مجموعه‌های ورزشی بخش خصوصی مبتنی بر کیفیت ادراک شده مشتریان

دوره 2، شماره 4، بهار 1393، صفحه 128-144

ژاله معماری؛ محمد اصغری جعفر آبادی؛ عالیه مسکین


2. مطالعة برنامة آموزش، ارزیابی و ارتقای مربیان ورزش کشورهای منتخب و ارائة پیشنهادها

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 99-112

ژاله معماری؛ مهرزاد حمیدی؛ طاهره سیفی