نویسنده = محمدرضا اسمعیلی
تعداد مقالات: 2
2. تعیین رابطه بین شیوه‌های اعمال قدرت مربیان و تعهد ورزشی جودوکاران باشگاه‌های تهران

دوره 2، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 23-36

علیرضا امیرتاش؛ محمدرضا اسمعیلی؛ فاطمه محمدی