نویسنده = فروغ محمدی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل کیفی توسعه اقتصادی صنعت ورزش ایران با رویکرد تولید درکلاس جهانی

دوره 8، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 69-84

10.30473/arsm.2019.5846

فروغ محمدی؛ معصومه کلاته سیفری؛ محمدحسین رضوی؛ محمد فارسیجانی