نویسنده = سید مرتضی عظیم زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش سرمایه روانشناختی بر سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه‌های مشهد

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 91-106

اسما قانع سنگ آتش؛ زهراسادات میرزازاده؛ سید مرتضی عظیم زاده؛ حسین عبدالملکی