نویسنده = مهرزاد حمیدی
تعداد مقالات: 2
1. نقش مدیریت تنوع در بالندگی سازمانی اعضای هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 127-137

غلامرضا شعبانی بهار؛ مرتضی نیکوفر؛ نصراله عرفانی؛ مهرزاد حمیدی


2. تدوین برنامه عملیاتی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 2، شماره 4، بهار 1393، صفحه 37-54

گلاله حسینی؛ مهرزاد حمیدی؛ فرشاد تجاری