نویسنده = شهاب بهرامی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر جوسازمانی بر اشتیاق و سکوت سازمانی با نقش میانجی گری صخره شیشه‌ای کارکنان زن ادارات ورزش و جوانان استان های غرب کشور

دوره 8، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 103-112

10.30473/arsm.1970.6436

منوچهر ططری؛ شهاب بهرامی؛ سیدموسی خادمی؛ امیرحمزه سبزی؛ فاطمه موسوی نسب


2. ارائه الگوی اثر بدبینی سازمانی و رفتار سیاسی بر سلامت سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دوره 8، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 89-100

10.30473/arsm.2019.35141.2493

منوچهر ططری؛ شهاب بهرامی؛ سیدموسی خادمی؛ امیرحمزه سبزی