کلیدواژه‌ها = فرهنگ زیست محیطی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین مدل عوامل اثر گذار بر توسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش

دوره 7، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 57-67

10.30473/arsm.2018.5090

نرگس اختیاری؛ حسین عیدی؛ کیوان شعبانی مقدم