کلیدواژه‌ها = زنان سالمند
تعداد مقالات: 2
1. رابطه بین فعالیت بدنی و کیفیت زندگی زنان سالمند استان کرمانشاه

دوره 4، شماره 4، بهار 1395، صفحه 75-84

ابوذر سوری؛ کیوان شعبانی مقدم؛ ربیع اله سوری


2. تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی بر غلظت اندوتلین-1 و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک زنان سالمند

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 95-104

محمد فرامرزی؛ اکبر اعظمیان جزی؛ احمد قاسمیان