کلیدواژه‌ها = کارشناسان
تعداد مقالات: 2
1. اولویت‌بندی سهم عوامل توسعه صنعت گردشگری ورزشی در اشتغالزایی از دیدگاه کارشناسان و محققان

دوره 6، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 107-113

ابوالفضل فراهانی؛ صدیقه اسلامی؛ حسین پورسلطان زرندی


2. نقش برنامه خصوصی سازی بر توسعه ورزش های همگانی از دیدگاه کارشناسان

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 99-104

سارا کشکر؛ مجتبی سلیمانی