کلیدواژه‌ها = گردشگری ورزشی
تعداد مقالات: 6
2. شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه گردشگری ورزشی ( شهرستان دزفول)

دوره 8، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 129-146

10.30473/arsm.2020.6457

رضا محمد کاظمی؛ مهناز پوریز؛ بتول درویش زاده


3. تدوین الگوی عوامل موثر برگردشگری ورزشی

دوره 8، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 63-76

10.30473/arsm.2019.6257

حسن صافدل؛ لقمان کشاورز


4. اولویت‌بندی سهم عوامل توسعه صنعت گردشگری ورزشی در اشتغالزایی از دیدگاه کارشناسان و محققان

دوره 6، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 107-113

ابوالفضل فراهانی؛ صدیقه اسلامی؛ حسین پورسلطان زرندی


5. بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد بر اساس تحلیل SWOT

دوره 2، شماره 4، بهار 1393، صفحه 23-36

عباس مهدی زاده؛ مهدی طالب پور؛ مهرداد فتحی


6. نقش اینترنت و رسانه های نوین در بازاریابی گردشگری ورزشی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 43-49

مجید جاوید؛ حسن اسدی؛ محمود گودرزی؛ احسان محمدی ترکمانی