کلیدواژه‌ها = ارزیابی عملکرد
تعداد مقالات: 3
2. رابطه مؤلفه های ارزیابی عملکرد در کارایی فدراسیون های ورزشی

دوره 6، شماره 4، بهار 1397، صفحه 19-26

سیمین اسگندری دستگیری؛ علیمحمد امیرتاش؛ علیمحمد صفانیا


3. تحلیل عاملی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان حرفه‌ای فوتبال ایران

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 35-48

میثم روحانی؛ مهدی طالب پور؛ رحیم رمضانی نژاد؛ نوشین بنار