کلیدواژه‌ها = فدراسیون
تعداد مقالات: 3
2. بررسی ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و کارکنان فدراسیون های موفق با اثربخشی فدراسیون

دوره 3، شماره 4، بهار 1394، صفحه 75-84

مجید رئیسیان؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ مهدی جوکار