کلیدواژه‌ها = دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل محیطی موثر بر روحیه کارآفرینی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی

دوره 2، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 61-74

ابوالفضل فراهانی؛ حمید قاسمی؛ نصراله محمدی