کلیدواژه‌ها = رفتار تماشاگران
تعداد مقالات: 1
1. تعیین روایی و پایایی پرسش نامه موانع و انگیزه‌های رفتار تماشاگران در ورزش

دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 103-114

رامین ایرجی نقندر؛ محمود گودرزی