کلیدواژه‌ها = آموزش
تعداد مقالات: 1
1. مطالعة برنامة آموزش، ارزیابی و ارتقای مربیان ورزش کشورهای منتخب و ارائة پیشنهادها

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 99-112

ژاله معماری؛ مهرزاد حمیدی؛ طاهره سیفی