وب سنجی مدیریت وزارت ورزش و جوانان و ادارات مرکزی آن در راستای دسترسی آزاد اطلاعات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی (بازیابی اطلاعات و دانش)، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.30473/arsm.2019.46938.2985

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وب‌سایت وزارت ورزش و جوانان ایران و ادارات کل استانی آن انجام‌شده است. این پژوهش یک مطالعه پیمایشی و توصیفی بوده است که جامعه‌ ی پژوهش آن، وب سایت وزارت ورزش و جوانان و ۳۱ وب‌سایت اداره کل استانی وابسته به آن بوده است که در تاریخ‌های ۱۵ تا ۲۵ دیماه ۱۳۹۷ مورد بررسی و مطالعه با استفاده از روش‌های وب‌سنجی قرار گرفته اند. یافته‌های این پژوهش نشان می دهد که در بین وب سایت های زیر مجموعه وزارت ورزش و جوانان، وب سایت های اداره کل، تهران(۲۱۰۰۰۰)، البرز (۵۲۵۰۰) و آذربایجان شرقی (۵۱۸۰۰) دارای بیشترین تعداد صفحات نمایه شده (اندازه) در موتور جستجوی گوگل بوده است. وب سایت اداره کل تهران(69390)، قم(64297) و کردستان(38662)، دارای بیشترین تعداد پیوندهای دریافتی (میزان رؤیت) بوده اند. همچنین وب سایت ادره کل اصفهان(۳۲۶)، خراسان رضوی(۸۹) و خراسان جنوبی(۶۱)، دارای بیشترین تعداد فایل غنی در موتور جستجوی گوگل بوده اند. هیچ کدام از وب سایت های مورد بررسی دارای هیچگونه منبع علمی نمایه شده در موتور جستجوی علمی گوگل اسکالر نبوده اند. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان می دهد که وب سایت های ادارت کل استانی وزارت ورزش و جوانان وضعیت مطلوبی در تمامی شاخص ها وب سنجی ندارند و نقش این وب سایت ها بر ارتقای شاخص های مرتبط در وب سایت وزارت ورزش و جوانان چندان مناسب نیست.

کلیدواژه‌ها