دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 18، پاییز 1395، صفحه 11-108 
2. مشکلات اجرای طرح شنای سباح از دیدگاه مدیران مدارس در شهرستان نیشابور

صفحه 23-36

محمدعلی صاحبکاران؛ مهدی طالب پور؛ مصطفی انتظاری زارچ؛ محمد اردمه


3. رابطه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با بهره وری در باشگاه های ورزشی شهر قزوین

صفحه 37-46

فرشاد کلهر؛ میرحسن سیدعامری؛ ابوالفضل عزیزی قرامحمدی


8. موانع خلاقیت کارکنان اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش

صفحه 87-95

سودابه فولادی حیدرلو؛ معصومه حسینی؛ حسن قره خانی