با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
طراحی مدل ساختاری عوامل گرایش به مهاجرت ورزشکاران تیم‌های ملی جمهوری اسلامی ایران

حشمت اله مرادی شرف؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ معصومه مجیدی پرست؛ نصراله عرفانی

دوره 11، شماره 4 ، خرداد 1402، ، صفحه 117-131

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.64460.3679

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی مدل ساختاری عوامل گرایش به مهاجرت ورزشکاران تیم‌های ملی جمهوری اسلامی ایران بود. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و مبتنی بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه ورزشکاران تیم‌های ملی جمهوری اسلامی ایران بودند که تعداد 383 نفر به‌عنوان نمونه آماری در دسترس انتخاب شدند. پژوهشگران با مراجعه به متخصصین و صاحب‌نظران ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر در توسعه علمی کاربردی دانشکده‌های تربیت‌بدنی و علوم ورزشی با رویکرد فراترکیب

محمدحسین قربانی؛ سارا کشگر؛ حبیب هنری؛ غلامرضا شعبانی بهار

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1401، ، صفحه 13-39

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8997

چکیده
  در حوزه توسعه دانشکده‌های تربیت‌بدنی و علوم ورزشی تحقیقات علمی پراکنده‌ای در سطح جهان صورت گرفته است که منجر به تدوین و چاپ مقاله های زیادی در نشریه‌های علمی شده است. بررسی جامع و عمیق این پژوهش‌ها و تفسیر یافته‌های آنها می‌تواند درک روشنی به محققان ارائه دهد. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر در توسعه علمی کاربردی دانشکده‌های ...  بیشتر

چالش های رشد کسب و کارهای نوپای ورزشی در ایران

سحر پیرجمادی؛ حبیب هنری؛ غلامعلی کارگر؛ غلامرضا شعبانی بهار

دوره 10، شماره 4 ، خرداد 1401، ، صفحه 11-25

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8955

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش‌های رشد کسب و کارهای نوپای ورزشی در ایران انجام شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های اکتشافی و دارای ماهیت کیفی است. داده‌های پژوهش از طریق نمونه‌گیری هدفمند و بر اساس مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ ساختاریافته با خبرگان این حوزه (مدیران استارت‌آپ‌ها، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، اساتید دانشگاه، نخبگان ...  بیشتر

تأثیر مجازی‌سازی عملکردی سازمان بر پایداری سازمانی با میانجی هم‌افزایی سرمایه انسانی و خرد سازمانی در سازمان ورزش شهرداری تهران

داود نوری؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ مجید سلیمانی

دوره 9، شماره 4 ، فروردین 1400، ، صفحه 131-146

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.55511.3378

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مجازی‌سازی عملکردی سازمان بر پایداری سازمانی با نقش میانجی هم‌افزایی نیروی انسانی و خِرد سازمانی می‌باشد. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی– پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران (480=N) تشکیل دادند و همچنین نمونه آماری پژوهش با استفاده از جدول نمونه‌گیری ...  بیشتر

طراحی الگوی بالندگی حرفه ای، سازمانی و فردی اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی وسنجش برازش آن

غلامرضا شعبانی بهار؛ محمد علی قره؛ محمد سیاوشی

دوره 8، شماره 4 ، فروردین 1399، ، صفحه 99-112

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.6811

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی توسعۀ بالندگی حرفه‌ای، سازمانی و فردی اعضای هیأت علمی دانشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی کشور بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی می‌باشد که به شکل میدانی اجرا گردیده است. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشکده‌های تربیت بدنی کشور (205N=) و نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته ...  بیشتر

تدوین مدل ساختاری نوآوری سازمانی براساس شادی سازمانی در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان

مرتضی حیدری؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ نصراله عرفانی؛ مجید سلیمانی

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1398، ، صفحه 21-32

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.42890.2812

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل ساختاری نوآوری سازمانی براساس شادی سازمانی در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده که داده‏های آن به­شیوه میدانی و با استفاده از پرسش­نامه جمع‏آوری گردید. جامعه آماری پژوهش کلیة کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند (890 =N)؛ که با توجه به جدول کرجسی و مورگان 396 نفر با ...  بیشتر

تعیین درجه اهمیت استراتژی‏های بازاریابی باشگاه‏های لیگ برتر فوتبال با روش AHP

علیرضا ایزدی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ محمود گودرزی؛ حبیب هنری

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1398، ، صفحه 95-105

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.5848

چکیده
  برنامه‏های راهبردی بازاریابی فوتبال با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی انجام شد. بدین منظور نظرات 52 نفر از مدیران باشگاه‏ها، مسئولین کمیته بازاریابی باشگاه‏های فوتبال و متخصصین بازاریابی ورزشی که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند و با توجه به محدود بودن جامعه از نمونه‏گیری تمام شمار استفاده شد و داده‏ها از طریق پاسخگویی ...  بیشتر

تدوین مدل مدیریت دانش بر اساس آمادگی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

سهیلا مجلسی ارده جانی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ مجید سلیمانی؛ حبیب هنری

دوره 7، شماره 4 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 47-56

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.5707

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر تدوین مدل مدیریت دانش بر اساس آمادگی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. این تحقیق از نوع همبستگی بود که داده‌های آن به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری گردید. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان در سال 95 می‌باشد که به تعداد 890 نفر (569 مرد،321 زن) هستند. به ازای هر پارامتر آزاد 5 نفر منظور ...  بیشتر

بررسی نقش تعدیل‌کننده جنسیت بر رابطه بین بازاریابی رابطه‌مند با وفاداری مشتریان ورزشی

غلامرضا شعبانی بهار؛ سجاد مومنی پیری

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1397، ، صفحه 35-42

https://doi.org/10.30473/arsm.2018.5087

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی نقش تعدیل‌کننده جنسیت بر رابطه بین بازاریابی رابطه‌مند با وفاداری مشتریان ورزشی بود. پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود که تعداد 376 نفر (189زن، 187مرد) به روش تصادفی به‌ عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه وفاداری مشتریان و بازاریابی رابطه‌مند گردآوری شدند. روایی صوری پرسشنامه‌ها مورد ...  بیشتر

تدوین برنامه راهبردی بازاریابی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران به روش SWOT

علیرضا ایزدی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ محمود گودرزی؛ حبیب هنری

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1396، ، صفحه 21-34

چکیده
  مروزه فوتبال با پشت سر گذاشتن تغییرات فراوان، از حالت یک ورزش ساده تبدیل به یک تجارت مبدل شده است و خود را در کنار سایر صنایع و حرفه های موجود مطرح نموده است. هدف پژوهش حاضر، تدوین برنامه راهبردی بازاریابی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال بر اساس تحلیل SWOT است. روش تحقیق بر اساس نحوه جمع‌آوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی و بر اساس هدف، ...  بیشتر

تحلیل معادلات ساختاری اثر هنرآفرینی شغل بر چابکی سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

غلامرضا شعبانی بهار؛ محمود گودرزی؛ حبیب هنری؛ محسن لقمانی

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1395، ، صفحه 11-23

چکیده
  هنرآفرینی شغل بر خلاف طراحی شغل فرایندی کارمندمحور است که با توجه به تفاوت‌های فردی در محیط سازمان اتفاق می‌افتد و می-تواند پیامدهای سازمانی مانند چابکی را به همراه بیاورد. به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثر ابعاد هنرآفرینی شغل بر چابکی سازمانی وزارت ورزش و جوانان طراحی شده است. تعداد 191 کارشناس و مدیر ستادی وزارتخانه به صورت ...  بیشتر

پیش بینی اثربخشی سازمانی بر اساس هوش هیجانی مدیران ورزشی استان لرستان

غلامرضا شعبانی بهار؛ نصراله عرفانی؛ احمدرضا عزیزی

دوره 1، شماره 4 ، فروردین 1392، ، صفحه 93-98

چکیده
  هدف پژوهش پیش بینی اثربخشی سازمانی بر اساس هوش هیجانی مدیران ورزشی استان لرستان بود. طی یک تحقیق همبستگی از میان جامعه آماری مدیران ورزشی استان لرستان که تعداد آنها 95 نفر بود، حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 76 نفر تعیین شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسشنامه های هوش هیجانی گلمن و اثربخشی سازمانی راتر پاسخ ...  بیشتر

تعیین رابطه بین اعتیاد به کار و کیفیت زندگی دبیران زن تربیت بدنی شهر کرمانشاه : با تاکید بر مدل مفهومی وار و شربورن

غلامرضا شعبانی بهار؛ ابوالفضل فراهانی؛ حمیده لطیفی

دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1391، ، صفحه 49-58

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین رابطه بین اعتیاد به کار و کیفیت زندگی دبیران زن تربیت بدنی شهر کرمانشاه بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده و به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را 110 نفر از دبیران زن تربیت بدنی شهر کرمانشاه تشکیل می دادند که براساس جدول کرجسی و مورگان، تعداد 80 نفر از آنها و به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه ...  بیشتر