با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
شناسایی ویژگی های مؤثر در شکل‌گیری تیم های موفق ورزشی

علی خزائی؛ سارا کشکر؛ احمد محمودی؛ معصومه جمالی

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 11-24

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.9006

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، کاوش ویژگی‌های مؤثر در شکل‌گیری تیم-های موفق ورزشی بود. روش تحقیق مورداستفاده به لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر روش انجام کیفی، که در آن از روش تحلیل مضمون استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل تیم‌ها و گروه‌های ورزشی موفق در عرصه‌های علمی، نشریات، گردشگری ورزشی، رسانه شنیداری و تصویری بود. روش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند ...  بیشتر

علم‌سنجی پژوهش‌های منتشرشده در نشریه تحقیقات کاربردی در مدیریت ورزشی، با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌ علمی

مصطفی اخوان صفار؛ محمد محسن صدر؛ سید علی لاجوردی

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 25-42

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.9007

چکیده
  علم‌سنجی یکی از راه‌های مرسوم برای ارزیابی‌های علمی است. استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌ به‌عنوان روشی مناسب برای ترسیم ساختار علمی حوزه‌های تخصصی و شبکه هم رخدادی واژگان و هم نویسندگی پژوهشگران، در سال‌های اخیر مطرح‌شده است. هدف از انجام مطالعه حاضر تحلیل مبتنی بر شبکه مجموعه مقالات منتشرشده در نشریه تحقیقات کاربردی در مدیریت ...  بیشتر

عوامل اقتصادی موثر بر موفقیت کشورهای منتخب شرکت کننده درششمین دوره مسابقات المپیک نظامیان جهان (سیزم )۲۰۱۹ ووهان چین

مهدی مرادی؛ علی اصغر موحد؛ ناصر حسنی

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 43-59

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.9009

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل اقتصادی موثر بر موفقیت کشورهای منتخب شرکت کننده درششمین دوره مسابقات المپیک نظامیان جهان (سیزم )۲۰۱۹ ووهان چین بود. تحقیق حاضر، به لحاظ هدف از نوع توصیفی – تحلیلی بوده است. جامعه آماری این تحقیق، 117 کشوری است که در این رقابت‌ حضور داشتند که از میان، 15 کشور به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته های تحقیق ...  بیشتر

بررسی توسعه پایدار گردشگری ورزشی استان گیلان با استفاده از روش پرسکات آلن (مطالعه موردی: شهرستان‌های تالش-فومن- لاهیجان- شفت)

محمد دهشتی؛ جواد ادبی فیروزجاه؛ مهدی فتاح زاده فشخامی

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 61-73

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.9022

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی میزان پایداری گردشگری ورزشی استان گیلان از دیدگاه گردشگران ورزشی و جامعه میزبان بود. جامعه آماری کلیه ساکنان محلی (جامعه میزبان) و گردشگران‌ورزشی بودند که به استان گیلان (شهرهای فومن، شفت، لاهیجان، تالش) سفر کرده بودند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها 400 پرسشنامه توزیع و در نهایت 392 پرسشنامه تکمیل شد. جهت تحلیل داده‌ها ...  بیشتر

ارائه الگوی پارادایمی عوامل موثر بر خودشیفتگی برند در صنعت ورزش

زهرا بزرگ زاده؛ ابوالفضل فراهانی؛ فریده اشرف گنجویی؛ علی محمد صفانیا؛ محسن باقریان فرح آبادی

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 107-119

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8707

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر خودشیفتگی برند در صنعت ورزش ایران تدوین شده است.روش پژوهش کیفی، ازلحاظ استراتژی توصیفی-پیمایشی که براساس تئوری داده بنیاد مبتنی روش چارمز می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه متخصصان حوزه‌ی بازاریابی ورزشی و صاحب‌نظران مدیریت ورزشی و افراد صاحب‌نظر و آگاه در ارتباط با بازاریابی و برند بودند. ...  بیشتر

طراحی و تدوین برنامه راهبردی هیأت ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی محلی استان خراسان رضوی و ارائه راهکارهای توسعه

رامتین بهشتی؛ سمیه سمیعی؛ رضا حیدری؛ محمد کشتی دار

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 75-105

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.9206

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی و تدوین برنامه راهبردی هیأت ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی محلی استان خراسان رضوی و ارائه راهکارهای توسعه بود.پژوهش حاضر از نوع مطالعات راهبردی بود که از نظر هدف کاربردی، به لحاظ استراتژی پیمایشی و از نظر گردآوری اطلاعات میدانی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه اعضای هیأت ورزش‌های روستایی و بازی‌های ...  بیشتر