نویسنده = محمد احسانی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر محیط های فردی، سیاسی، قانونی و اقتصادی فوتبال ایران بر تصمیم گیری اخلاقی بازیکنان حرفه ای

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 19-26

رضا شجیع؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی؛ مجتبی امیری