نویسنده = مجید جلالی فراهانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط بازاریابی درونی با مشتری گرایی در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 67-76

سلیم عباسی؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی