کلیدواژه‌ها = هیأت‌های ورزشی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه هوش سازمانی و مولفه‌های آن با عملکرد شغلی در مدیران تربیت بدنی و هیأت‌های ورزشی شهراهواز

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 73-80

محمدعلی قره؛ محمدحسن فردوسی؛ فاطمه سادات مرعشیان