نویسنده = هاشم کوزه چیان
تعداد مقالات: 3
1. طراحی مدل مشارکت در ورزش‌های تفریحی با رویکرد بازاریابی اجتماعی

دوره 7، شماره 4، بهار 1398، صفحه 87-98

10.30473/arsm.2019.37234.2582

احسان ططری؛ محمد احسانی؛ رسول نوروزی سید حسینی؛ هاشم کوزه چیان


2. طراحی الگوی هوشمندیهای مورد نیاز رهبری اثربخش مدیران ورزشی

دوره 6، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 73-88

مریم مختاری دینانی؛ هاشم کوزه چیان؛ عباس نظریان مادوانی


3. تأثیر محیط های فردی، سیاسی، قانونی و اقتصادی فوتبال ایران بر تصمیم گیری اخلاقی بازیکنان حرفه ای

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 19-26

رضا شجیع؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی؛ مجتبی امیری