نویسنده = امید جمشیدی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و رتبه‌بندی چالش‌های پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری در اماکن ورزشی شهر تهران

دوره 6، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 97-106

زینب آنت؛ فرخ کیا؛ امید جمشیدی؛ علیرضا زند


2. تحلیل وضعیت رقابتی صنعت تولید پوشاک ورزشی ایران با استفاده از مدل رقابتی پورتر

دوره 4، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 105-115

امید جمشیدی؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد خبیری