تعداد مقالات: 299
276. ارزیابی کارآفرینی مدیران کل تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 129-144

عبدالمهدی نصیرزاده؛ ابوالفضل فراهانی؛ شمس الدین رضایی؛ مریم وطن دوست


277. بخش‌بندی بازار خدمات مجموعه‌های ورزشی بخش خصوصی مبتنی بر کیفیت ادراک شده مشتریان

دوره 2، شماره 4، بهار 1393، صفحه 128-144

ژاله معماری؛ محمد اصغری جعفر آبادی؛ عالیه مسکین


278. تحلیل سرمایه اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی ایران

دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 127-138

ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز؛ حمید قاسمی؛ نسرین عزیزیان کهن


279. نقش مدیریت تنوع در بالندگی سازمانی اعضای هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 127-137

غلامرضا شعبانی بهار؛ مرتضی نیکوفر؛ نصراله عرفانی؛ مهرزاد حمیدی


280. کاربرد مدل تحلیل مسیردرتبیین شاخص های مؤثربرموفقیت ورزشی تیم های ایران دررویدادهای بین المللی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 117-131

غلامرضا شعبانی بهار؛ نصراله عرفانی؛ محمود گودرزی؛ علی منصف


282. رابطه مدیریت زمان با تمایل به برنامه‌ریزی و خلاقیت مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دوره 4، شماره 4، بهار 1395، صفحه 113-124

مرتضی رضایی صوفی؛ محسن کوثری پور؛ بهاره خسروی راد؛ نفیسه زارع فخریان


285. تاثیر ورزش صبحگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول، دوم و سوم ابتدایی

دوره 6، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 97-106

صدیقه اسلامی؛ لیلا قربانی قهفرخی؛ ناهید قیصری


286. اولویت‌بندی سهم عوامل توسعه صنعت گردشگری ورزشی در اشتغالزایی از دیدگاه کارشناسان و محققان

دوره 6، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 107-113

ابوالفضل فراهانی؛ صدیقه اسلامی؛ حسین پورسلطان زرندی


287. سنجش کیفیت زندگی و شادی فردی اقشار آموزشی استان مازندران (ورزشکار و غیرورزشکار)

دوره 6، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 117-126

محمد زلیکانی؛ علی وفایی مقدم؛ مصطفی افشاری؛ مهران جعفری


288. اعتباریابی پرسش‌نامۀ عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری مشتریان ورزشی با رویکرد آمیختۀ بازاریابی

دوره 6، شماره 4، بهار 1397، صفحه 105-112

احمد تاری وردی؛ حسین پورسلطان زرندی؛ حسین کردلو


291. تدوین برنامه استراتژیک ورزش همگانی و قهرمانی دانشگاه آزاد اسلامی با مدل SWOT-ANP

دوره 8، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 139-153

10.30473/arsm.2019.5851

رضا عباسی بختیاری؛ ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز


292. نقش برنامه خصوصی سازی بر توسعه ورزش های همگانی از دیدگاه کارشناسان

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 99-104

سارا کشکر؛ مجتبی سلیمانی


293. تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامة هوش هیجانی در ورزش

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 139-150

حسین عیدی؛ همایون عباسی؛ امین بخشی چناری؛ معصومه فدایی؛ آکو ابراهیم فقهی


294. تدوین راهبردهای توسعه ورزش قهرمانی ایران

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 127-142

ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز؛ علی صادقی


295. ارتباط سطح سواد اطلاعاتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز

دوره 5، شماره 4، بهار 1396، صفحه 109-115

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ لیلا قربانی قهفرخی؛ محمد مهدی تمدن


296. تحلیل محیطی ورزش حرفه ای کشور

دوره 6، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 108-118

مرتضی رضایی صوفی؛ ابوالفضل فراهانی؛ عباس شعبانی


298. ارزیابی دانش مربیان ورزش دربارة کمک‌های اولیه به ورزشکاران آسیب‌دیده در میادین ورزشی

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 151-162

سعید یوسفی؛ پرستو زرکی؛ اسماعیل شریفیان


299. عوامل مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری ورزشی با تاکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی استان البرز

دوره 8، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 109-116

10.30473/arsm.2020.6456

نگار امین رستمکلایی؛ حسین پورسلطانی زرندی