دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 20، بهار 1396، صفحه 11-115 
2. ادراک دانش‌آموزان دختر از درس تربیت‌بدنی و ورزش

صفحه 21-31

رحیم رمضانی نژاد؛ فاطمه جعفری چمدانی؛ حسین سپاسی؛ کاظم هژبری


6. ارتباط بین بازاریابی داخلی و سکوت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان قم

صفحه 61-70

قدرت الله باقری؛ آزیتا شهپرتوفیق؛ مجتبی طریفی؛ ابراهیم دلدار


11. ارتباط سطح سواد اطلاعاتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز

صفحه 109-115

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ لیلا قربانی قهفرخی؛ محمد مهدی تمدن