دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 17، تابستان 1395، صفحه 11-122 
1. هنجاریابی پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای مربیان ورزشی

صفحه 11-22

حسین عیدی؛ کیوان شعبانی مقدم؛ جهان امیری


6. موانع درون بخشی صنعت ورزش در رقابت با کالاهای ورزشی خارجی

صفحه 73-82

اسماعیل شریفیان؛ محمد حسین یوسفی زرندی؛ کوروش قهرمان تبریزی


9. اولویت بندی موانع مدیریت زنان در ورزش به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

صفحه 111-119

سیده طاهره موسوی راد؛ ابولفضل فراهانی؛ پریوش بیات