نویسنده = محمدعلی قره
تعداد مقالات: 4
3. رابطه هوش سازمانی و مولفه‌های آن با عملکرد شغلی در مدیران تربیت بدنی و هیأت‌های ورزشی شهراهواز

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 73-80

محمدعلی قره؛ محمدحسن فردوسی؛ فاطمه سادات مرعشیان


4. بررسی مؤلفه های خودتوصیفی بدنی مربیان نخبه ایروبیک و آمادگی جسمانی کشور

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 21-28

محمدعلی قره؛ مرجان عادل قهرمانی؛ حامد صفری