نویسنده = سارا کشکر
تعداد مقالات: 1
1. نقش برنامه خصوصی سازی بر توسعه ورزش های همگانی از دیدگاه کارشناسان

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 99-104

سارا کشکر؛ مجتبی سلیمانی