نویسنده = نصراله عرفانی
تعداد مقالات: 2
1. رابطه بین انگیزه ورزش و میزان موفقیت شغلی کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان کرمانشاه

دوره 2، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 22-11

غلامرضا شعبانی بهار؛ نصراله عرفانی؛ زهرا حکمتی


2. پیش بینی اثربخشی سازمانی بر اساس هوش هیجانی مدیران ورزشی استان لرستان

دوره 1، شماره 4، بهار 1392، صفحه 93-98

غلامرضا شعبانی بهار؛ نصراله عرفانی؛ احمدرضا عزیزی