نویسنده = صلاح دستوم
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل روش‌شناسی مطالعاتی تولیدات ISC مدیریت ورزشی ایران

دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 85-102

رحیم رمضانی‌نژاد؛ مرتضی رضایی صوفی؛ صلاح دستوم؛ نسرین احمدی


2. بررسی تعامل بین محیط آکادمیک و صنعت ورزش ایران براساس تحلیل اسناد و ساختار

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 91-109

صلاح دستوم؛ رحیم رمضانی نژاد؛ نوشین بنار؛ رحیم رسولی