نویسنده = ابوالفضل فراهانی
تعداد مقالات: 4
1. تدوین مدل ارتباطی خودکارآمدی شغلی و هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران

دوره 2، شماره 4، بهار 1393، صفحه 67-78

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ زهرا اصغری


2. ارزیابی کارآفرینی مدیران کل تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 129-144

عبدالمهدی نصیرزاده؛ ابوالفضل فراهانی؛ شمس الدین رضایی؛ مریم وطن دوست


3. بررسی عوامل محیطی موثر بر روحیه کارآفرینی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی

دوره 2، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 61-74

ابوالفضل فراهانی؛ حمید قاسمی؛ نصراله محمدی


4. طراحی الگوی تضمین کیفیت آموزش تربیت بدنی در نظام آموزش از راه دور

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 119-135

معصومه حسینی؛ ابوالفضل فراهانی؛ محمدعلی قره