نویسنده = محمود گودرزی
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد مدل تحلیل مسیردرتبیین شاخص های مؤثربرموفقیت ورزشی تیم های ایران دررویدادهای بین المللی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 117-131

غلامرضا شعبانی بهار؛ نصراله عرفانی؛ محمود گودرزی؛ علی منصف


2. تعیین روایی و پایایی پرسش نامه موانع و انگیزه‌های رفتار تماشاگران در ورزش

دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 103-114

رامین ایرجی نقندر؛ محمود گودرزی