نویسنده = محمدرضا اسماعیل زاده طلوعی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محتوای کتاب راهنمای تدریس تربیت‌بدنی پایه‌ی ششم ابتدایی با رویکرد اهداف تربیتی

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 55-66

محمدرضا برومند؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ محمدرضا اسماعیل زاده طلوعی؛ میثم عسگرشمسی