نویسنده = جواد امانی ساری بگلو
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد نظریۀ خودمختاری در پیش بینی عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 77-88

مالک احمدی؛ جواد امانی ساری بگلو؛ وحیده معصومی