نویسنده = سیدمحمدحسین رضوی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عاملی موانع کاربرد فناوری اطلاعات در درس تربیت‌بدنی مدارس دورۀ ابتدایی

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 115-126

سیدمحمدحسین رضوی؛ محسن لقمانی؛ محمدابراهیم رزاقی؛ محسن منوچهری نژاد