نویسنده = علی وفایی مقدم
تعداد مقالات: 1
1. سنجش کیفیت زندگی و شادی فردی اقشار آموزشی استان مازندران (ورزشکار و غیرورزشکار)

دوره 6، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 117-126

محمد زلیکانی؛ علی وفایی مقدم؛ مصطفی افشاری؛ مهران جعفری