نویسنده = زهرا فراهانی
تعداد مقالات: 1
1. موانع و چالش‌های بازاریابی ورزش دانشجویی (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور)

دوره 8، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 43-56

10.30473/arsm.2019.5844

عبدالمهدی نصیرزاده؛ زهرا فراهانی؛ لیلا سلطانیان