نویسنده = زهرا تسلیمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ابعاد مدیریت داوطلبان ورزش همگانی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 67-78

مهرزاد حمیدی؛ رضا اندام؛ زهرا تسلیمی