کلیدواژه‌ها = مجموعه ورزشی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی وضعیت ایمنی و بهداشتی سالن‌های چندمنظوره ورزشی و رابطه آن با وقوع آسیب‌های ورزشی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 23-34

سجاد غلامی ترکسلویه؛ عبدالرحمن مهدی پور؛ طاهره ازمشا