کلیدواژه‌ها = نشریات مدیریت ورزشی
تعداد مقالات: 1
1. تأخیر نشر در نشریات علمی- پژوهشی گرایش ‏های تربیت بدنی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 49-55

حمید قاسمی؛ بهمن عسگری؛ مریم رحمانی