کلیدواژه‌ها = آمادگی جسمانی
تعداد مقالات: 4
3. ارتباط بین هوش هیجانی، آمادگی جسمانی و کیفیت زندگی دانشجویان

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 85-98

علیرضا رمضانی؛ عباس نظریان مادوانی


4. بررسی مؤلفه های خودتوصیفی بدنی مربیان نخبه ایروبیک و آمادگی جسمانی کشور

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 21-28

محمدعلی قره؛ مرجان عادل قهرمانی؛ حامد صفری