کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعات جغرافیایی
تعداد مقالات: 1
1. مکان‌یابی اماکن ورزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)؛ مطالعة موردی شهرسقز

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 25-34

سید سیروان حسینی؛ سید محمد کاشف کاشف؛ میر حسن سید عامری