کلیدواژه‌ها = عوامل اقتصادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر اجرای مادة 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 33-42

هادی خلیلی؛ یونس محمدزاده؛ اکرم ماشاالهی؛ بهمن نیکخو